Svaz měst a obcí ČR pořádá první ročník nově vzniklého formátu Inspiračního fóra na téma Rozvoj a udržitelná řešení veřejného prostoru, které se bude konat dne 1. 12. 2021 od 9:00 do 16:30 a to jak prezenčně (nutno se zaregistrovat), tak on-line formou. Cílem Inspiračního fóra SMO ČR je vytvořit otevřené prostředí pro diskuzi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání trendů v souvisejících oblastech. O své názory a zkušenosti se zde podělí zástupci samosprávy, odborníci z praxe i akademické sféry.

Pro registraci, bližší informace a konkrétní program navštivte webové stránky SMO ČR.

Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 11. 2021 od 10:00 do 11:30 proběhne on-line seminář „Transformace v uhelných regionech“ pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústeckým krajem. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními informacemi z Operačního programu Spravedlivá transformace v návaznosti na Plán spravedlivé územní transformace. Pro účast na semináři je nutné se předem zaregistrovat a to do 29. 11. 2021 na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Stáhněte si pozvánku s konkrétním programem a bližšími informacemi.

S postupující přípravou programového období 2021-2027 se opět posunula i příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+), kdy se některým jejím částem dostalo téměř finální podoby. V této souvislosti bychom Vás rádi znovu informovali, že byly zveřejněny aktuální pracovní verze analytické a strategické části ISg ÚChA 2021+, které je znovu možné připomínkovat. Upozorňujeme, že se pravděpodobně jedná o jednu z posledních možností, kdy bude možné se k těmto částem ISg ÚChA 2021+ vyjádřit před finálním schválením. Své případné připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 13. 12. 2021.

Analytickou a strategickou část ISg ÚChA 2021+ v aktuálním znění naleznete v záložce Dokumenty 2021-2027.

Dne 24. 9. 2021 se uskutečnilo další jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, tentokrát v online režimu. Jedním z témat bylo projednání průběhu realizace nástroje ITI ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání aktuální situace v přípravě nástroje ITI na programové období 2021-2027. Řídicí výbor ITI dále schválil aktualizovaný Harmonogram výzev ITI, o kterém bylo podrobněji informováno dne 7. 10. 2021 na webových stránkách ITI ÚChA v záložce Aktuality.

Řídicí výbor ITI rovněž vydal souhlasná stanoviska předkladatelům projektových záměrů přihlášených do Výzvy nositele ITI č. 53 a 54.

Výzva č. 53 – Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.

  • JURTA, o. p. s.

Výzva č. 54 – Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

  • Statutární město Děčín

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty 2021-2027.

V rámci programového období 2014-2020 již nejsou plánovány žádné další výzvy nositele ITI ÚChA, což deklaruje i aktualizovaný Harmonogram výzev ITI schválený na jednání Řídicího výboru ITI ÚChA dne 24. 9. 2021.

V současnosti probíhají intenzivní přípravy nového programového období 2021-2027, díky čemuž budou z důvodu zachování maximální transparentnosti vyhlášeny výzvy k předkládání strategických projektů pro zařazení do programových rámců. Projekty, které splní podmínky a kritéria těchto výzev budou propsány přímo do programových rámců neboli akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+, což je nezbytné pro získání finanční podpory prostřednictvím nástroje ITI ÚChA. Vyhlášení této výzvy se v tuto chvíli předpokládá na přelomu roku 2021/2022, nicméně je vázáno na schvalovací proces operačních programů. Žadatelé budou ohledně vyhlášení těchto výzev informováni zde na webu ITI ÚChA v sekci Výzvy a na všech úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.