Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 1. 6. 2020  25. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 50.

Výzva je zaměřena na Podporu vzniku sociálního bydlení VI., a vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI. Výzva je otevřena do 3. 7. 2020 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 1. 6. 2020 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na základě hlasování per rollam ze dne 4. 5. 2020 schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 50 Podpora vzniku sociálního bydlení VI. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 50 je do 27. 5. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

 

Portál EURACTIV.cz publikoval článek o integrovaných nástrojích, který shrnuje řadu zajímavých informací.

V úvodu se můžete seznámit s obecnými informacemi o čerpání financí prostřednictvím integrovaných nástrojů, o problémech s realizací těchto nástrojů i o stávajícím programovém období 2014-2020 ve vztahu k Integrovaným územním investicím (ITI) a Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ). Mimo jiné je v článku shrnuta i budoucnost těchto nástrojů.

Pokud se v tomto směru chcete dozvědět více, článek je volně dostupný na EUROACTIV.CZ.

S ohledem na současnou situaci s COVID-19 a stávající bezpečnostní opatření přijatá na MmÚ vykonává odd. řízení ITI svou agendu v omezeném režimu, tzn., zaměstnanci  převážně pracují v režimu home office. V případě potřeby využijte e-maily uvedené v sekci Kontakty.

Aktuální situaci řeší i jednotlivé operační programy, např. IROP. Pokud v souvislosti s COVID-19 zaznamenáte potenciální problémy v realizaci projektu (problémy s VŘ, potřeba delší realizace atd.), tak o této situaci informujte odd. řízení ITI a poté se za účelem řešení dané situace obracejte přímo na příslušné operační programy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Vzhledem k současné mimořádné situaci s COVID-19 nebylo možné uskutečnit prezenční jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, a proto se hlasovalo formou per rollam. Na základě tohoto hlasování ze dne 19. 3. 2020 Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 49.

Výzva č. 49 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob

  • JURTA, o.p.s.
  • Sociální agentura, o.p.s.