Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 2. 6. 2020. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Na tomto jednání bylo vydáno souhlasné stanovisko projektovému záměru od předkladatele Statutární město Most přihlášeného do Výzvy č. 50 Podpora vzniku sociálního bydlení VI.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí k 1. 6. 2020  25. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 50.

Výzva je zaměřena na Podporu vzniku sociálního bydlení VI., a vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI. Výzva je otevřena do 3. 7. 2020 do 13:00 a je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 1. 6. 2020 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na základě hlasování per rollam ze dne 4. 5. 2020 schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 50 Podpora vzniku sociálního bydlení VI. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 50 je do 27. 5. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

 

Portál EURACTIV.cz publikoval článek o integrovaných nástrojích, který shrnuje řadu zajímavých informací.

V úvodu se můžete seznámit s obecnými informacemi o čerpání financí prostřednictvím integrovaných nástrojů, o problémech s realizací těchto nástrojů i o stávajícím programovém období 2014-2020 ve vztahu k Integrovaným územním investicím (ITI) a Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ). Mimo jiné je v článku shrnuta i budoucnost těchto nástrojů.

Pokud se v tomto směru chcete dozvědět více, článek je volně dostupný na EUROACTIV.CZ.

S ohledem na současnou situaci s COVID-19 a stávající bezpečnostní opatření přijatá na MmÚ vykonává odd. řízení ITI svou agendu v omezeném režimu, tzn., zaměstnanci  převážně pracují v režimu home office. V případě potřeby využijte e-maily uvedené v sekci Kontakty.

Aktuální situaci řeší i jednotlivé operační programy, např. IROP. Pokud v souvislosti s COVID-19 zaznamenáte potenciální problémy v realizaci projektu (problémy s VŘ, potřeba delší realizace atd.), tak o této situaci informujte odd. řízení ITI a poté se za účelem řešení dané situace obracejte přímo na příslušné operační programy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!