Dne 21. 10. 2020 došlo na základě hlasování ŘV ITI formou per rollam k aktualizaci výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP Z. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 15 a 33 bylo posunutí nejzažšího termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a s tím související změna časové způsobilosti. Důvodem revize výzev byla reakce na objektivní problémy žadatelů s realizací projektů v souvislosti s mimořádnou situací COVID-19. Celé znění aktualizovaných výzev naleznete v sekci Archiv výzev.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 17. 9. 2020. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Statutární město Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI zveřejnilo výzvu k předkládání projektových záměrů pro přípravu nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 2021-2027.  Podrobnější informace a celé znění výzvy naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

S ohledem na nepříznivý epidemiologický vývoj onemocnění COVID-19 a stávající bezpečnostní opatření přijatá na MmÚ vykonává odd. řízení ITI s účinností od 23. 9. 2020 svou agendu v omezeném režimu (zaměstnanci  převážně pracují v režimu home office). V případě potřeby využijte e-maily uvedené v sekci Kontakty.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 2. 6. 2020. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Na tomto jednání bylo vydáno souhlasné stanovisko projektovému záměru od předkladatele Statutární město Most přihlášeného do Výzvy č. 50 Podpora vzniku sociálního bydlení VI.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.