Rádi bychom Vás informovali, že dne 30. 1. 2023 byl ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválen první programový rámec v ČR, a to programový rámec Ústecko-chomutovské aglomerace! Jedná se tak již o druhý schválený programový rámec naší aglomerace. V současnosti jsou intenzivně připravována Vyjádření Řídicího výboru ITI (povinné přílohy žádostí o podporu) pro již vyhlášené výzvy řídicího orgánu, která budou všem žadatelům vydána v nejbližší době.

Zároveň informujeme, že byla aktualizována karta Jak podat žádost o změnu, kde naleznete informace jak postupovat v případě nutné změny ve Vašem projektu. Tyto případné změny je vhodné konzultovat s některým z pracovníků odd. řízení ITI.

Realizace projektů v rámci IROP je blíž než kdykoliv předtím!
 

Rádi bychom Vás informovali o posunu v rámci schvalování jednotlivých programových rámců. Aktuálně je schválen programový rámec OP D, o čemž již bylo informováno. Programový rámec IROP je v současné době předložen řídicímu orgánu IROP ke schválení v monitorovacím systému a je očekáváno jeho schválení na přelomu ledna/února 2023.

V případě, kdy je již vyhlášena integrovaná výzva řídicího orgánu (IROP, OP D), bude automaticky po schválení programového rámce vydáváno Vyjádření Řídicího výboru ITI všem projektům, které jsou součástí některého z programových rámců. Vyjádření bude žadatelům zasíláno prostřednictvím emailu a žadatel o něj nemusí žádat. Zmíněné Vyjádření ŘV ITI je povinnou přílohou žádosti o podporu, tzn. při přihlášení projektů do integrované výzvy řídicího orgánu!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na některého z pracovníků oddělení řízení ITI.

Dne 15. 12. 2022 se uskutečnilo již 30. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, které proběhlo s ohledem na sváteční čas v online režimu. Na jednání byla představena situace s realizovanými a dokončenými projekty ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v programovém období 2014-2020 a zároveň byly projednání změny v projektech. Nicméně hlavním tématem jednání byl přenos aktuálních informací z rozbíhajícího se programového období 2021-2027 a připravovaného operačního manuálu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027.

Na jednání byl schválen i aktualizovaný harmonogram výzev ITI, v rámci kterého došlo k posunu pravděpodobného vyhlášení výzev na drážní infrastrukturu na 2. polovinu roku 2023. 

Zápis z jednání je dostupný v sekci Dokumenty 2021-2027.

Rádi bychom Vás tímto informovali, že dne 24. 11. 2022 byl v monitorovacím systému schválen první programový rámec ze strany řídicího orgánu. Jedná se o programový rámec pro Operační program Doprava. V kontextu vyhlašovaných integrovaných výzev řídicího orgánu budou moci být žadatelům vydána kladná Vyjádření Řídicího výboru (která jsou přílohami žádostí o podporu) a nic již nebude bránit realizaci projektů v Ústecko-chomutovské aglomeraci!