V souvislosti s vyhlášením prvních individuálních výzev IROP Vás chceme informovat o možnosti zúčastnit se seminářů pro žadatele ze strany Řídicího orgánu IROP. Upozorňujeme, že tyto semináře jsou relevantní i pro potenciální žadatele z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, protože součástí seminářů budou předávány i informace týkající se výzev ITI. Separátní semináře pro žadatele z ITI nejsou plánovány! Formát jednání je prezenční s případnou možností sledování online.

Informace o termínech seminářů budou vždy zveřejňovány u jednotlivých vyhlášených individuálních výzev na webových stránkách (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy 2021-2027 (mmr.cz)), a to včetně zahrnutí informací o výzvách pro ITI.

Na centrální semináře pro žadatele následně navážou semináře na regionální úrovni, které bude zajišťovat Centrum pro regionální rozvoj. I v případě těchto regionálních seminářů se bude jednat o semináře pro všechny vyhlašované výzvy pro individuální projekty, které budou taktéž zahrnovat i informaci o výzvách pro ITI, mimo eGovernmentu, který bude zajišťován pouze centrálním seminářem.

První centrální seminář k 1. a 2. výzvě IROP – Knihovny – SC 4.4 pro individuální projekty a projekty ITI je naplánován na 8. 8. 2022 a registrace na něj je otevřena do 5. 8. 2022 (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář 1. a 2. výzva IROP Knihovny - Praha - 8. 8. 2022 (mmr.cz)).

Dne 27. 7. 2022 v 15:00 byl ukončen příjem formulářů strategických projektů do výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců (dále jen výzvy ITI). Do výzev ITI se přihlásilo více než stovka strategických projektů za téměř 7,5 mld. Kč! Nyní byl na straně nositele ITI započat hodnoticí proces, jehož výsledky budou pravděpodobně zveřejněny na začátku září 2022. V této souvislosti doporučujeme sledovat web ITI ÚChA.

Jednotlivé výzvy ITI včetně příloh naleznete v sekci Archiv výzev.

V návaznosti na dotazy k formulářům strategických projektů a podnětům v rámci semináře pro žadatele, které se týkají termínu ukončení fyzické realizace projektu, zveřejňujeme upřesnění výkladu, abychom tím předešli případným problémům v rámci hodnoticího procesu, a to jak na straně ITI ÚChA, tak na straně řídicích orgánů. Přestože se v některých zveřejněných pravidlech pro žadatele a příjemce řídicích orgánů nepracuje s termínem ukončení fyzické realizace projektu, nositel ITI ÚChA jej využívá v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, a to i právě s ohledem na různé využití související terminologie u jednotlivých řídicích orgánů.

Fyzická realizace projektu v rámci výzev ITI je chápána především v souvislosti s plněním finančního plánu, čemuž odpovídá související požadavek na předpokládané nastavení etap strategického projektu. V tomto kontextu ukončení fyzické realizace znamená ukončení aktivit projektu, které budou (v případě způsobilých výdajů) předmětem proplácení výdajů ze strany řídicího orgánu, tzn. které budou součástí závěrečné žádosti o platbu. Tudíž se nejedná o následnou administrativní činnost. Příkladem ukončení fyzické realizace je u:

  • stavebních projektů – ukončení stavebních prací, resp. termín, kdy je stavba/dílo předáno na základě relevantní dokumentace
  • u nestavebních projektů – předávací protokol

V případě potřeby (např. odlišné požadavky řídicího orgánu) pro následnou plnou žádost o podporu bude případná rozdílnost v terminologii zohledněna v závěrečném stanovisku Řídicího výboru ITI ÚChA.

Dne 30. 6. 2022 a 12. 7. 2022 se uskutečnily semináře pro žadatele, kde byly mimo jiné prezentovány doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů. Celá prezentace ze seminářů je dostupná zde, případné shrnutí doporučení pro vyplňování Formulářů strategických projektů naleznete v sekci Jak podat projekty.

Dne 12. 7. 2022 od 9:00 se v online režimu uskuteční druhý a zároveň poslední plánovaný seminář pro potenciální žadatele. V případě, že máte po proběhlém semináři další podněty k diskuzi nebo jste se nemohli zúčastnit, využijte této příležitosti a přijďte se seznámit s Formulářem strategického projektu, případně přijďte zkonzultovat Vaše nevyjasněné otázky. Případné dotazy, podněty či témata k jednání zašlete prosím v dostatečném předstihu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro bližší informace, vč. programu a odkazu na připojení klikněte zde.

Těšíme se na Vaši účast!