Čtvrtá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu a navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se podpory zaměstnanosti o 8,553 mil. Kč a navýšení alokace v opatření zaměřeném na prevenci kriminality o 17 mil. Kč.

Součástí změny byly také úpravy monitorovacích indikátorů, jednalo se zejména o přidání parkovacích míst pro automobily a jízdní kola u aktivity budování přestupních terminálů, aby si i na tyto doprovodné činnosti mohli žadatelé nárokovat finanční prostředky. Další úpravy monitorovacích indikátorů se týkaly sociálního bylení a analýz rizik u starých ekologických zátěží.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.