Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 25. 6. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 43 a 44. 

    Výzva č. 43 - Podpora programu Asistence prevence kriminality III.

  • Statutární město Děčín
  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Ústí nad Labem
  • Statutární město Most
  • Město Litvínov
  • Obec Obrnice

    Výzva č. 44 - Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mádež ve věku 15 - 26 let

  • Světlo Kadaň, z. s.
  • WHITE LIGHT I, z. ú.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.