Pátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu a navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se zapojení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce o 8,135 mil. Kč.

Součástí změny byly také úpravy monitorovacích indikátorů, jednalo se zejména o navýšení celkového počtu účastníků a dále účastníků, kteří získají kvalifikaci po ukonční jejich účasti.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.