Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů č. 46 Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce, výzvu č. 47 Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace a výzvu č. 48 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzev č. 46, 47 a 48 je do 29. 10. 2019 do 13:00. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.