Šestá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu:

  • navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se podpory zapojení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce o 16,69 mil. Kč. V rámci navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost došlo i k navýšení hodnoty monitorovacích indikátoru celkového počtu účastníků o 200.
  • ponížení alokace z Operačního programu Životní prostředí v opatření zabývajícím se sanací ekologických zátěží o 60 mil. Kč z důvodu dlouhodobého nízkého zájmu žadatelů.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.