Řídicí výbor na svém jednání dne 19. 9. 2019 schválil navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci III. z alokace 10 062 352,94 Kč CZV (z toho 8 553 000,00 z ERDF) na částku na částku 19 632 941,18 Kč CZV (z toho 16 688 000,00 Kč z ERDF), kterému předcházelo projednání s řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost. Důvodem pro navýšení alokace výzvy je převis projektových záměrů, které jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.