V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Konferenci zorganizovalo město Plzeň jako nositel strategie ITI a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Účastníci mimo jiné zhodnotili efektivitu, fungování a praktické dopady evropských dotací na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací v programovém období 2014–2020. Díky nástroji ITI bylo možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí. Na konferenci se diskutovalo rovněž o potřebě co nejkvalitněji nastavit jednotlivá témata a vymezit finanční prostředky pro příští programové období 2021+.

Materiály z konference jsou dostupné na Úschovně města Plzně.