Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 49 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 49 je do 17. 2. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.