Dne 8. 1. 2020 byla ze strany ŘO MMR schválena Mid-term evaluace Integrované strategie ITI ÚChA, která byla zpracována společností SPF Group, s.r.o. 

Evaluační zpráva byla zpracována za období od 20. 9. 2016 do 31. 12. 2018. Cílem zprávy je zhodnocení dosavadního dopadu projektů a aktivit realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci, upozornění na slabá místa a možná rizika při realizaci integrovaného nástroje, které poslouží k případným změnám a optimalizaci procesů na straně nositele ITI, ŘO, MMR-ORP, ale i žadatele. Schválená verze je dostupná na záložce Dokumenty.