Osmá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ÚChA) se týkala úprav finančního plánu dle skutečného čerpání za rok 2019 a vrácení části rezervované části alokace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celková rezervovaná alokace pro ITI ÚChA se snížila z původní částky 1 030 820 tis. Kč (příspěvek EU) na 994 732 tis. Kč (příspěvek EU). Důvodem pro vrácení části rezervované alokace z IROP bylo neplnění finančního plánu.

S ohledem na vrácení části rezervované alokace z IROP došlo i k ponížení indikátorů u sociálního bydlení.

Aktuálně verze Integrované strategie ÚChA (verze 8.0) je dostupná v sekci Dokumenty.