Vzhledem k současné mimořádné situaci s COVID-19 nebylo možné uskutečnit prezenční jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, a proto se hlasovalo formou per rollam. Na základě tohoto hlasování ze dne 19. 3. 2020 Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 49.

Výzva č. 49 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob

  • JURTA, o.p.s.
  • Sociální agentura, o.p.s.