S ohledem na současnou situaci s COVID-19 a stávající bezpečnostní opatření přijatá na MmÚ vykonává odd. řízení ITI svou agendu v omezeném režimu, tzn., zaměstnanci  převážně pracují v režimu home office. V případě potřeby využijte e-maily uvedené v sekci Kontakty.

Aktuální situaci řeší i jednotlivé operační programy, např. IROP. Pokud v souvislosti s COVID-19 zaznamenáte potenciální problémy v realizaci projektu (problémy s VŘ, potřeba delší realizace atd.), tak o této situaci informujte odd. řízení ITI a poté se za účelem řešení dané situace obracejte přímo na příslušné operační programy. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví!