Portál EURACTIV.cz publikoval článek o integrovaných nástrojích, který shrnuje řadu zajímavých informací.

V úvodu se můžete seznámit s obecnými informacemi o čerpání financí prostřednictvím integrovaných nástrojů, o problémech s realizací těchto nástrojů i o stávajícím programovém období 2014-2020 ve vztahu k Integrovaným územním investicím (ITI) a Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ). Mimo jiné je v článku shrnuta i budoucnost těchto nástrojů.

Pokud se v tomto směru chcete dozvědět více, článek je volně dostupný na EUROACTIV.CZ.