Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 17. 9. 2020. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.