Dne 21. 10. 2020 došlo na základě hlasování ŘV ITI formou per rollam k aktualizaci výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP Z. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 15 a 33 bylo posunutí nejzažšího termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2022 a s tím související změna časové způsobilosti. Důvodem revize výzev byla reakce na objektivní problémy žadatelů s realizací projektů v souvislosti s mimořádnou situací COVID-19. Celé znění aktualizovaných výzev naleznete v sekci Archiv výzev.