Dne 11. 1. 2021 byly na základě hlasování ŘV ITI formou per rollam schváleny výzvy nositele ITI ÚChA č. 51 Podpora sociálního bydlení VII. a výzva nositele ITI ÚChA č. 52 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V. 

Celé znění výzev naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.