Devátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) se týkala narovnání finančního plánu dle skutečného čerpání za roky 2019 a 2020.

Aktuální verze ISg ÚChA (verze 8.1) je dostupná v sekci Dokumenty