Dne 31. 3. 2021 byla Ústeckým krajem vyhlášena výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci. Cílem této výzvy je sběr, hodnocení a doporučení strategických projektů pro zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Termín ukončení výzvy je 30. 4. 2021. Kompletní znění výzvy včetně potřebných příloh je zveřejněno na webu RSK ÚK.