Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně výzvu nositele ITI ÚChA č. 53 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.  a výzvu nositele ITI ÚChA č. 54 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

Celé znění výzev naleznete v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.