Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 24. 6. 2021. Jedním z témat bylo projednání současné situace ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání nového programového období 2021-2027 včetně připravované Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 2021+ a chystaného Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů. Řídicí výbor schválil znění a vyhlášení dvou závěrečných výzev nositele ITI ÚChA na základě čehož byl schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty.