V rámci programového období 2014-2020 již nejsou plánovány žádné další výzvy nositele ITI ÚChA, což deklaruje i aktualizovaný Harmonogram výzev ITI schválený na jednání Řídicího výboru ITI ÚChA dne 24. 9. 2021.

V současnosti probíhají intenzivní přípravy nového programového období 2021-2027, díky čemuž budou z důvodu zachování maximální transparentnosti vyhlášeny výzvy k předkládání strategických projektů pro zařazení do programových rámců. Projekty, které splní podmínky a kritéria těchto výzev budou propsány přímo do programových rámců neboli akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+, což je nezbytné pro získání finanční podpory prostřednictvím nástroje ITI ÚChA. Vyhlášení této výzvy se v tuto chvíli předpokládá na přelomu roku 2021/2022, nicméně je vázáno na schvalovací proces operačních programů. Žadatelé budou ohledně vyhlášení těchto výzev informováni zde na webu ITI ÚChA v sekci Výzvy a na všech úředních deskách statutárních měst Ústeckého kraje.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.