Dne 24. 9. 2021 se uskutečnilo další jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, tentokrát v online režimu. Jedním z témat bylo projednání průběhu realizace nástroje ITI ve stávajícím programovém období 2014-2020 a rovněž projednání aktuální situace v přípravě nástroje ITI na programové období 2021-2027. Řídicí výbor ITI dále schválil aktualizovaný Harmonogram výzev ITI, o kterém bylo podrobněji informováno dne 7. 10. 2021 na webových stránkách ITI ÚChA v záložce Aktuality.

Řídicí výbor ITI rovněž vydal souhlasná stanoviska předkladatelům projektových záměrů přihlášených do Výzvy nositele ITI č. 53 a 54.

Výzva č. 53 – Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob IV.

  • JURTA, o. p. s.

Výzva č. 54 – Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb VI.

  • Statutární město Děčín

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty (2014-20202021-2027).