Dne 15. 12. 2021 se uskutečnilo již 24. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, tentokrát opět v online režimu. Jedním z bodů jednání byl přehled aktuálního čerpání ITI ÚChA v programovém období 2014-2020 či nejaktuálnější informace týkající se programového období 2021-2027. Došlo k představení přípravy ISg ÚChA 2021+, draftu kritérií věcného hodnocení ITI ÚChA, návrhu členění alokace IROP či návrhu nového složení ŘV ITI. Rovněž byl schválen aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zápis z jednání je dostupný v záložce Dokumenty 2021-2027.