Dne 30. 3. 2022 se na Magistrátu města Ústí nad Labem uskutečnilo již 26. jednání Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Hlavním tématem jednání bylo projednání a schválení souboru předběžných projektů do OP Zaměstnanost+. Zároveň byly představeny aktuální informace k programovému období 2021-2027 (NPO, JTF, Modernizační fond…) a Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (dále jen ISg ÚChA 2021+).

Zápis z jednání, včetně brožury obsahující zkrácenou verzi návrhu jednotlivých opatření ISg ÚChA 2021+, je dostupný v sekci Dokumenty (2014-2020, 2021-2027).