Dne 27. 4. 2022 byl Řídicím výborem ITI ÚChA schválen nový harmonogram výzev ITI ÚChA pro programové období 2021-2027. Jeho aktuální znění naleznete v sekci harmonogram výzev.

Rádi bychom Vás však upozornili, že podoba harmonogramu výzev ITI ÚChA se může z důvodu specifických požadavků jednotlivých řídicích orgánů operačních programů měnit ve smyslu nevyhlášení nebo zpožděného vyhlášení některých z výzev.