Dne 20. 6. 2022 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem z pozice nositele nástroje ITI schválena Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 (ISg ÚChA 2021+), čímž byl završen dlouhodobý proces její přípravy. V návaznosti na tuto Integrovanou strategii bude v následujících letech realizován nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, který bude s využitím finančních prostředků z operačních programů EU podporovat strategické projekty v dopravě, životním prostředí, ekonomice, lidských zdrojích či v kultuře a cestovním ruchu. Podpora těchto projektů v celé Ústecko-chomutovské aglomerace skrze nástroj ITI může dosáhnout výše přesahující 4,5 mld. Kč!

Finální podobu ISg ÚChA 2021+ naleznete v sekci Dokumenty 2021-2027.

Tímto bychom rádi poděkovali partnerům, koordinátorům, členům Řídicího výboru ITI, pracovních skupin a všem, kteří se v uplynulých více než 3 letech aktivně zapojili do přípravy nástroje ITI a ISg ÚChA 2021+!

Zároveň avizujeme, že 23. 6. 2022 v 13:00 dojde v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy k vyhlášení výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců, na co navážou 2 semináře pro potenciální žadatele, které proběhnou dne 30. 6. 2022 od 9.00 a 12. 7. 2022 od 9:00.