V souvislosti s vyhlášením prvních individuálních výzev IROP Vás chceme informovat o možnosti zúčastnit se seminářů pro žadatele ze strany Řídicího orgánu IROP. Upozorňujeme, že tyto semináře jsou relevantní i pro potenciální žadatele z ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, protože součástí seminářů budou předávány i informace týkající se výzev ITI. Separátní semináře pro žadatele z ITI nejsou plánovány! Formát jednání je prezenční s případnou možností sledování online.

Informace o termínech seminářů budou vždy zveřejňovány u jednotlivých vyhlášených individuálních výzev na webových stránkách (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Výzvy 2021-2027 (mmr.cz)), a to včetně zahrnutí informací o výzvách pro ITI.

Na centrální semináře pro žadatele následně navážou semináře na regionální úrovni, které bude zajišťovat Centrum pro regionální rozvoj. I v případě těchto regionálních seminářů se bude jednat o semináře pro všechny vyhlašované výzvy pro individuální projekty, které budou taktéž zahrnovat i informaci o výzvách pro ITI, mimo eGovernmentu, který bude zajišťován pouze centrálním seminářem.

První centrální seminář k 1. a 2. výzvě IROP – Knihovny – SC 4.4 pro individuální projekty a projekty ITI je naplánován na 8. 8. 2022 a registrace na něj je otevřena do 5. 8. 2022 (IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář 1. a 2. výzva IROP Knihovny - Praha - 8. 8. 2022 (mmr.cz)).