Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 17 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.
Výzva č. 17 je vázána na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Termín pro předkládání projektových záměrů výzvy je do 8. 9. 2017 do 13h. Text výzvy stejně jako požadovaný projektový záměr je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.