Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 1. 8. 2017 podpořil 16 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace těchto projektů:

 • Výzva č. 8 - Podpora programu Asistence prevence kriminality II. (OPZ)
  Statutární město Ústí nad Labem
  Město Bílina
 • Výzva č. 9 - Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko – chomutovské aglomeraci II. (OPZ)
  Sociální agentura, o.p.s.
  OMNI TEMPORE, o.p.s.
 • Výzva č. 10 - Podpora vzniku sociálního bydlení (IROP)
  Obec Háj u Duchcova
 • Výzva č. 11 - Podpora vzniku chráněného bydlení (IROP)
  FOKUS LABE, z.ú.
  JURTA, o.p.s.
  Slunečnice, z.s.
 • Výzva č. 12 - Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb (IROP)
  Oblastní charita Most
  Statutární město Most
 • Výzva č. 13 - Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob (IROP)
  Agentura Osmý den, o.p.s.
  FOKUS LABE, z.ú.
  JURTA, o.p.s.
  Město Krupka
  Slunečnice, z.s.
  Sociální agentura, o.p.s.