Dne 28. 8. 2017 došlo k revizi výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP VVV. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 6, 7 a 17 je úprava formulace v poli „Další specifika výzvy“, tak aby tato formulace byla v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a s Operačním manuálem nositele. Znění v tuto chvíli odpovídá smyslu souladu mezi stanoviskem Řídicího výboru ITI a žádostí o podporu, kdy hodnoty monitorovacích indikátorů mohou být v žádosti o podporu vyšší než ve vyjádření ŘV ITI a nikoliv naopak.