Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 23 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb II. vázánou na IROP a výzvu č. 24 Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let II., která je vázána na OP Z.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 9. 3. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.