Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil na svém jednání výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 25 Předaplikační výzkum pro ITI II., výzvu č. 26 SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru II., které jsou vázáné na OP VVV a výzvu č. 27 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit, která je vázána na OP ŽP.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 18. 5. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.