Třetí změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala navýšení alokace o 110,9 mil. Kč u SC 1.4 Operačního programu Doprava a rozložení této částky mezi roky 2020 a 2021. Součástí byly také úpravy monitorovacích indikátorů. Změna také obsahovala vnitřní úpravy hodnot indikátoru v sociální oblasti a prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 na podporu zaměstnanosti financované z IROP. V sekci dokumenty je rovněž zveřejněna aktuální verze Integrované strategie včetně těchto změn.