Řídicí výbor ITI na svém jednání dne 17. 4. 2018 schválil úpravu Operačního manuálu ITI ÚChA, který stanoví dílčí postupy a procesy na straně nositele ITI.

V případě, že změna projektu vyžaduje vyjádření nositele ITI, je v kapitole Řízení změn integrovaných projektů pro žadatele návod, jak v tomto případě postupovat. Více informací a postup je uveden v sekci Jak podat žádost o změnu.