Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 34 Infrastruktura středních škol II. a výzvu č. 35 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb III., které jsou vázány na IROP a výzvu č. 36 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II. a výzvu č. 37 Sanace starých ekologických zátěží, které jsou vázány na operační program Životní prostředí.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev č. 34 a 35 je do 30. 11. 2018 do 13h, výzev č. 36 a 37 do 4. 12. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.