Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 2 projektové záměry přihlášené do Výzvy č. 33 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:
Výzva č. 33 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let III. (OP Z)

  • Dobrovolnické centrum, z.s.
  • Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání, z.s.