První výzvou nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v roce 2019 je výzva ITI č. 38 Sanace starých ekologických zátěží II., která je s alokací 190 mil. Kč vyhlášena pro všechny typy žadatelů do 30. 1. 2019. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.