Dne 11. 2. 2019 byly vyhlášeny v pořadí již 39. a 40. výzva nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Obě tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury sociálního bydlení. Zatímco výzvy ITI č. 39 je určena pro obce, ve výzvě ITI č. 40 jsou oprávněnými žadateli neziskové a církevní organizace. Předkládat projektové záměry je možné až do 25. 3. 2019 do 13:00. Plné znění výzev je k dispozici v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy