Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 27. 3. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor rovněž schválil aktualizovanou Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, která je k dispozici na záložce Dokumenty

Řídicí výbor vydal souhlasné stanovisko k projektovému záměru TDV Duchcov.