Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 6. 5. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 40 a Výzvy č. 41. 

    Výzva č. 40 - Podpora vzniku sociálního bydlení IV. - neziskové a církevní organizace (IROP)

  • Academis, z.s.
  • Bílá kopretina z. s.

    Výzva č. 41 - Infrastruktura středních škol III. (IROP)

  • SŠT Most

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.