Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 22.8.2019 20. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 45.

Výzva zaměřena na Výstavbu, modernizaci a zatraktivnění přestupních terminálů a vychází z výzvy č. 50 IROP zaměřené na Udržitelnou dopravu - integrované projekty ITI.
Výzva je průběžná a bude otevřena do 31.12.2019 do 13:00 a bude zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 22.8.2019 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Pátá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu a navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se zapojení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce o 8,135 mil. Kč.

Součástí změny byly také úpravy monitorovacích indikátorů, jednalo se zejména o navýšení celkového počtu účastníků a dále účastníků, kteří získají kvalifikaci po ukonční jejich účasti.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 25. 6. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 43 a 44. 

    Výzva č. 43 - Podpora programu Asistence prevence kriminality III.

  • Statutární město Děčín
  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Ústí nad Labem
  • Statutární město Most
  • Město Litvínov
  • Obec Obrnice

    Výzva č. 44 - Podpora aktivit primární prevence závislostí pro mádež ve věku 15 - 26 let

  • Světlo Kadaň, z. s.
  • WHITE LIGHT I, z. ú.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů č. 45 Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 45 je do 5. 8. 2019 do 13:00 a celková alokace výzvy je 49,980 mil. Kč (příspěvek EU). Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Čtvrtá změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace se týkala úprav finančního plánu a navýšení alokace z Operačního programu Zaměstnanost v opatření týkajícího se podpory zaměstnanosti o 8,553 mil. Kč a navýšení alokace v opatření zaměřeném na prevenci kriminality o 17 mil. Kč.

Součástí změny byly také úpravy monitorovacích indikátorů, jednalo se zejména o přidání parkovacích míst pro automobily a jízdní kola u aktivity budování přestupních terminálů, aby si i na tyto doprovodné činnosti mohli žadatelé nárokovat finanční prostředky. Další úpravy monitorovacích indikátorů se týkaly sociálního bylení a analýz rizik u starých ekologických zátěží.

Aktuální verze Integrované strategie je zveřejněna v sekci Dokumenty.