První výzvou nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v roce 2019 je výzva ITI č. 38 Sanace starých ekologických zátěží II., která je s alokací 190 mil. Kč vyhlášena pro všechny typy žadatelů do 30. 1. 2019. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 19. 12. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zároveň Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal další 4 souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace, a to pro záměry  přihlášené do Výzev nositele ITI č. 34, 35 a 36. Podpořeny tak byly projekty středních škol, domova pro osoby se zdravotním postižením či zpracování analýzy rizik u potenciálně kontaminované lokality.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 29. 11. 2018 výzvu ZS ITI č. 15 a 16 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 34 a 35.

Výzvy jsou zaměřeny na Infrastrukturu středních škol II. a Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb III. a vychází z výzev č. 66 a 60 IROP zaměřené na Infrastrukturu pro vzdělávání - integrované projekty ITI a Sociální infrastrukturu – integrované projekty.
Výzvy budou otevřeny do 10. 1. 2019 do 13:00 a budou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 29. 11. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 2 projektové záměry přihlášené do Výzvy č. 33 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:
Výzva č. 33 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let III. (OP Z)

  • Dobrovolnické centrum, z.s.
  • Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání, z.s.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 34 Infrastruktura středních škol II. a výzvu č. 35 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb III., které jsou vázány na IROP a výzvu č. 36 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II. a výzvu č. 37 Sanace starých ekologických zátěží, které jsou vázány na operační program Životní prostředí.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev č. 34 a 35 je do 30. 11. 2018 do 13h, výzev č. 36 a 37 do 4. 12. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.