Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 49 Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 49 je do 17. 2. 2020 do 13:00. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

 

Dne 8. 1. 2020 byla ze strany ŘO MMR schválena Mid-term evaluace Integrované strategie ITI ÚChA, která byla zpracována společností SPF Group, s.r.o. 

Evaluační zpráva byla zpracována za období od 20. 9. 2016 do 31. 12. 2018. Cílem zprávy je zhodnocení dosavadního dopadu projektů a aktivit realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci, upozornění na slabá místa a možná rizika při realizaci integrovaného nástroje, které poslouží k případným změnám a optimalizaci procesů na straně nositele ITI, ŘO, MMR-ORP, ale i žadatele. Schválená verze je dostupná na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na základě hlasování per rollam ze dne 18. 12. 2019 vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 47.

    Výzva č. 47 - Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace

  • Acta non verba, z.s.
  • Bílá kopretina, z.s.
  • Bohemia Projekt
  • Chomutov pro matky s dětmi, z.s.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 11. 12. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 46 a 48. 

    Výzva č. 46 - Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce

  • Statutární město Chomutov
  • Statutární město Most

    Výzva č. 48 -  Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

  • Statutární město Děčín
  • JURTA, o.p.s.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Termín pro příjem projektových žádostí o podporu v MS2014+ bude pro průběžnou výzvu ZS ITI ÚCHA č. 20 zaměřenou na Výstavbu, modernizaci a zatraktivnění přestupních terminálů prodloužen do 30. 6. 2020 13:00.

Aktuální znění výzvy je zveřejněno v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.