Termín pro příjem projektových žádostí o podporu v MS2014+ bude pro průběžnou výzvu ZS ITI ÚCHA č. 20 zaměřenou na Výstavbu, modernizaci a zatraktivnění přestupních terminálů prodloužen do 30. 6. 2020 13:00.

Aktuální znění výzvy je zveřejněno v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.  

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskutečnila první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou Integrovaných územních investic (ITI). Konferenci zorganizovalo město Plzeň jako nositel strategie ITI a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Účastníci mimo jiné zhodnotili efektivitu, fungování a praktické dopady evropských dotací na rozvoj metropolitních oblastí a aglomerací v programovém období 2014–2020. Díky nástroji ITI bylo možné podporovat oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání, budovat nové stavby dopravní infrastruktury, rozvíjet oblasti sociálních služeb a udržitelně pečovat o životní prostředí. Na konferenci se diskutovalo rovněž o potřebě co nejkvalitněji nastavit jednotlivá témata a vymezit finanční prostředky pro příští programové období 2021+.

Materiály z konference jsou dostupné na Úschovně města Plzně.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 4. 11. 2019 21., 22. a 23. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do kterých mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 46, 47 a 48.

Výzvy jsou zaměřeny na Podporu vzniku sociálního bydlení, které vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI a Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb, vázané na výzvu č. 60 IROP zaměřené na Sociální infrastrukturu – integrované projekty ITI.


Výzvy jsou kolové a budou otevřeny do 31. 12. 2019 do 13:00 a budou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 4. 11. 2019 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 19. 9. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor vydal souhlasná stanoviska projektovým záměrům přihlášených do Výzvy č. 42 a 45. 

    Výzva č. 42 - Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci III.

  • Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s.
  • Dům romské kultury, o.p.s.
  • OMNI TEMPORE o.p.s.
  • Statutární město Děčín

    Výzva č. 45 - Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů

  • Město Litvínov
  • Město Klášterec nad Ohří

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev ITI ÚChA, který je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor na svém jednání dne 19. 9. 2019 schválil navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA č. 42 Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci III. z alokace 10 062 352,94 Kč CZV (z toho 8 553 000,00 z ERDF) na částku na částku 19 632 941,18 Kč CZV (z toho 16 688 000,00 Kč z ERDF), kterému předcházelo projednání s řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost. Důvodem pro navýšení alokace výzvy je převis projektových záměrů, které jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.