Řídicí výbor na svém jednání dne 20. 9. 2017 schválil navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA č. 14 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II. z alokace 302 444 693,88 Kč CZV (z toho 257 077 989,80 Kč z ERDF) na částku 428 850 000,00 Kč CZV (z toho 364 522 500,00 Kč z ERDF). Po projednání s MMR ČR, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu, byla ve stejném rozsahu navýšena alokace rovněž navazující výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ÚChA č. 6, do které žadatelé předkládají žádost o podporu.
Důvodem pro navýšení alokace výzvy je objem přijatých projektových záměrů, které jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace a uvolněná alokace po odstoupení jednoho z žadatelů v rámci výzvy nositele ITI ÚChA č. 3 (resp. ZS ITI ÚChA č. 1).

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel Integrované strategie Ústecko – chomutovské aglomerace, bude dne 5. 10. 2017 od 9 hodin v zasedací místnosti Rady města Magistrátu města Ústí nad Labem č. 314, 3. patro, pořádat Seminář pro žadatele k problematice sociálního bydlení v ITI vázaných na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI. Seminář se bude konat ve spolupráci se zástupci ZS ITI a Centra pro regionální rozvoj ČR.
Kompletní informace v pozvánce na seminář.

Dne 28. 8. 2017 došlo k revizi výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP VVV. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 6, 7 a 17 je úprava formulace v poli „Další specifika výzvy“, tak aby tato formulace byla v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a s Operačním manuálem nositele. Znění v tuto chvíli odpovídá smyslu souladu mezi stanoviskem Řídicího výboru ITI a žádostí o podporu, kdy hodnoty monitorovacích indikátorů mohou být v žádosti o podporu vyšší než ve vyjádření ŘV ITI a nikoliv naopak.

V souvislosti na revizi Výzvy č. 50 IROP a revizi Specifických pravidel, která je v platnosti od 4. 8. 2017, jsou aktualizované výzvy č. 14 ITI (již uzavřená) a č. 6 ZS ITI (otevřená do 29. 9. 2017 do 13:00), která je zaměřena na nízkoemisní a bezemisní vozidla II. Aktualizace výzvy č. 6 ZS ITI je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se do této výzvy hlásí podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 18. 8. 2017 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2017, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.