Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jednal dne 27. 3. 2019. Zápis z jednání je dostupný na záložce Dokumenty.

Řídicí výbor schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor rovněž schválil aktualizovanou Analýzu rizik ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, která je k dispozici na záložce Dokumenty

Řídicí výbor vydal souhlasné stanovisko k projektovému záměru TDV Duchcov.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil vyhlášení výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů č. 41 Infrastruktura středních škol III. Termín pro předkládání projektových záměrů do výzvy č. 41 je 16. 4. 2019 do 13:00 a celková alokace výzvy je 27,015 mil. Kč (příspěvek EU). Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 25.3.2019 17. a 18. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzvy nositele ITI č. 39 a 40.

Výzvy jsou zaměřeny na Podporu vzniku sociálního bydlení IV. a vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI. Výzva bude otevřena do 13.5.2019 do 13:00 a bude zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do této výzvy hlásit od 25.3.2019 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.

V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Dne 11. 2. 2019 byly vyhlášeny v pořadí již 39. a 40. výzva nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Obě tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu rozvoje infrastruktury sociálního bydlení. Zatímco výzvy ITI č. 39 je určena pro obce, ve výzvě ITI č. 40 jsou oprávněnými žadateli neziskové a církevní organizace. Předkládat projektové záměry je možné až do 25. 3. 2019 do 13:00. Plné znění výzev je k dispozici v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy

První výzvou nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v roce 2019 je výzva ITI č. 38 Sanace starých ekologických zátěží II., která je s alokací 190 mil. Kč vyhlášena pro všechny typy žadatelů do 30. 1. 2019. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.