Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 19. 12. 2018 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Zároveň Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vydal další 4 souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace, a to pro záměry  přihlášené do Výzev nositele ITI č. 34, 35 a 36. Podpořeny tak byly projekty středních škol, domova pro osoby se zdravotním postižením či zpracování analýzy rizik u potenciálně kontaminované lokality.

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásí dne 29. 11. 2018 výzvu ZS ITI č. 15 a 16 k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do které mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 34 a 35.

Výzvy jsou zaměřeny na Infrastrukturu středních škol II. a Podporu vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb III. a vychází z výzev č. 66 a 60 IROP zaměřené na Infrastrukturu pro vzdělávání - integrované projekty ITI a Sociální infrastrukturu – integrované projekty.
Výzvy budou otevřeny do 10. 1. 2019 do 13:00 a budou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 29. 11. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace podpořil další 2 projektové záměry přihlášené do Výzvy č. 33 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Podpořena byla realizace projektů těchto subjektů:
Výzva č. 33 - Podpora preventivních aktivit pro mládež ve věku 15 – 26 let III. (OP Z)

  • Dobrovolnické centrum, z.s.
  • Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání, z.s.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 34 Infrastruktura středních škol II. a výzvu č. 35 Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní formy sociálních služeb III., které jsou vázány na IROP a výzvu č. 36 Zpracování analýz rizik kontaminovaných lokalit II. a výzvu č. 37 Sanace starých ekologických zátěží, které jsou vázány na operační program Životní prostředí.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev č. 34 a 35 je do 30. 11. 2018 do 13h, výzev č. 36 a 37 do 4. 12. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrovaného nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Úřadem zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony a Fakultou životního prostředí UJEP pořádá regionální workshop, který je zaměřen na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields). Workshopu, který se koná 13. 11. 2018, se zúčastní rovněž zástupci ministerstev (MMR ČR, MPO ČR, MŽP ČR), které za jednotlivé dotační tituly odpovídají. Registraci prosím provádějte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..