Díky iniciativě brněnských kolegů, jsou hranice všech aglomerací ITI v České republice na mapovém portálu Mapy.cz. Je zde zobrazeno nejen území aglomerace, ale i další identifikační údaje a každý žadatel si tak může ověřit, zda jeho obec či město náleží do území Ústecko-chomutovské aglomerace.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 18 Podpora vzniku sociálního bydlení II. - obce a Výzvu č. 19 Podpora vzniku sociálního bydlení II. – neziskové a církevní organizace.
Výzvy jsou vázány na IROP. Termín pro předkládání projektových záměrů výzvy je do 17. 11. 2017 do 13h. Text výzvy je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Dne 5. 10. 2017 se od 9 hodin uskutečnil další Seminář pro žadatele, tentokrát k problematice sociálního bydlení v ITI, která se vztahuje k výzvám č. 18 a 19 ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vázaných na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI. Seminář se konal ve spolupráci se zástupci ZS ITI a Centra pro regionální rozvoj ČR.
Více informací v přiložených prezentacích ITI a CRR.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 20. 9. 2017 podpořil 10 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 14, 15, 16 a 17 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Číst dál: Posouzení projektových záměrů ŘV ITI a schválení Analýzy rizik

Řídicí výbor na svém jednání dne 20. 9. 2017 schválil navýšení alokace výzvy nositele ITI ÚChA č. 14 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II. z alokace 302 444 693,88 Kč CZV (z toho 257 077 989,80 Kč z ERDF) na částku 428 850 000,00 Kč CZV (z toho 364 522 500,00 Kč z ERDF). Po projednání s MMR ČR, které je řídicím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu, byla ve stejném rozsahu navýšena alokace rovněž navazující výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI ÚChA č. 6, do které žadatelé předkládají žádost o podporu.
Důvodem pro navýšení alokace výzvy je objem přijatých projektových záměrů, které jsou v souladu s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace a uvolněná alokace po odstoupení jednoho z žadatelů v rámci výzvy nositele ITI ÚChA č. 3 (resp. ZS ITI ÚChA č. 1).