Dne 28. 8. 2017 došlo k revizi výzev nositele ITI, které jsou vázány na OP VVV. Předmětem revize výzev nositele ITI ÚChA č. 6, 7 a 17 je úprava formulace v poli „Další specifika výzvy“, tak aby tato formulace byla v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a s Operačním manuálem nositele. Znění v tuto chvíli odpovídá smyslu souladu mezi stanoviskem Řídicího výboru ITI a žádostí o podporu, kdy hodnoty monitorovacích indikátorů mohou být v žádosti o podporu vyšší než ve vyjádření ŘV ITI a nikoliv naopak.

V souvislosti na revizi Výzvy č. 50 IROP a revizi Specifických pravidel, která je v platnosti od 4. 8. 2017, jsou aktualizované výzvy č. 14 ITI (již uzavřená) a č. 6 ZS ITI (otevřená do 29. 9. 2017 do 13:00), která je zaměřena na nízkoemisní a bezemisní vozidla II. Aktualizace výzvy č. 6 ZS ITI je zveřejněna v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se do této výzvy hlásí podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 18. 8. 2017 schválil aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2017, kde jsou orientačně uvedeny aktuální termíny a alokace plánovaných výzev nositele ITI i zprostředkujícího subjektu ITI. Harmonogram výzev pro potenciální žadatele je dostupný v sekci Harmonogram výzev.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace na svém jednání dne 1. 8. 2017 podpořil 16 projektových záměrů přihlášených do Výzev č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 a jejich předkladatelům následně vydal souhlasná Vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace.

Číst dál: Posouzení projektových záměrů ŘV ITI

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvu nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 17 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI.
Výzva č. 17 je vázána na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Termín pro předkládání projektových záměrů výzvy je do 8. 9. 2017 do 13h. Text výzvy stejně jako požadovaný projektový záměr je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.