Statutární město Ústí nad Labem pořádalo ve dnech 13. a 14. září dvě významné a vzájemně koordinované akce.

První z nich bylo setkání odborníků na strategický rozvoj a koncepční plánování. Do Ústí nad Labem tak přijeli diskutovat zástupci z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a jejich kolegové z Brna, Ostravy, Plzně či Pardubic. Předmětem jednání bylo sdílení poznatků a zkušeností v rámci zahájení procesu příprav Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021-2030 a přenos dobré i špatné praxe v oblasti strategického plánování z jiných měst.

Druhým z nich bylo dvoudenní setkání zástupců metropolitních oblastí, které využívají dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Jednání se mimo jiné zúčastnili rovněž zástupci řady ministerstev (MMR ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MD ČR a MŽP ČR) a mezi diskutovaná témata patřilo řešení aktuálních problémů, které metropolitní oblasti trápí, dále příprava na programové období 2021-2027 či zvýšení publicity integrovaných nástrojů.

Během obou uskutečněných jednání prokázalo Statutární město Ústí nad Labem, že může být v oblasti strategického rozvoje rovnocenným partnerem i větším městům, která mají širší úřednický aparát. Zároveň Ústí nad Labem prokázalo, že má do budoucna co nabídnout, a že má stále ambici a zájem učit se od jiných měst.

Dvě významná pracovní jednání odborníků na strategický rozvoj se ve dnech 13. a 14. září uskuteční v Ústí nad Labem.

V Muzeu města Ústí nad Labem a na Magistrátu města Ústí nad Labem proběhne dvoudenní jednání zástupců sedmi metropolitních oblastí v ČR, pro které je určen dotační nástroj ITI (Integrovaná územní investice). Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI pro území Ústecko-chomutovské aglomerace hostí jednání nejen pro zástupce z jiných měst ČR, ale rovněž pro zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších ministerstev, které jsou řídicími orgány operačních programů EU, z nichž jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci projektů v rámci nástroje ITI.

Paralelně bude 13. září probíhat pod záštitou oddělení koncepcí Odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem jednání se zástupci odborů z různých měst ČR, kteří se věnují agendě strategického plánování a vzniku koncepčních dokumentů.

Do Ústí nad Labem se tak v tomto termínu sjede řada odborníků z regionální i národní úrovně, což bude ideální příležitost pro hledání řešení společných problémů, výměnu zkušeností či sdílení příkladů dobré i špatné praxe.

 

Statutární město Ústí nad Labem vyhlásilo dne 27. 8. 2018  13. a 14. výzvu ZS ITI k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do kterých mohou podat žádost o dotaci předkladatelé projektových záměrů z výzev nositele ITI č. 31 a 32.

Výzy jsou zaměřeny na Podporu vzniku sociálního bydlení III. a vychází z výzvy č. 83 IROP zaměřené na Sociální bydlení - integrované projekty ITI.
Výzvy jsou otevřeny do 1. 10. 2018 do 13:00 a jsou zveřejněny v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy. Žadatelé se mohou do těchto výzev hlásit od 27. 8. 2018 13:00 podáním žádosti o dotaci prostřednictvím monitorovacího systému ISKP2014+.
V případě dotazů je předkladatelům k dispozici Ing. Iva Kimmerová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 475 271 522), vedoucí odd. Zprostředkujícího subjektu ITI.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 31. Podpora vzniku sociálního bydlení III. – obce a výzvu č. 32 Podpora vzniku sociálního bydlení III. – neziskové a církevní organizace, které jsou vázány na IROP.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 8. 2018 do 17h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.

Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace schválil na svém jednání výzvy nositele ITI na předkládání projektových záměrů, a to konkrétně: Výzvu č. 28 Rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, která je vázána na OP D, výzvu č. 29 Podpora kontaktních center a jejich fakultativních aktivit a výzvu č. 30 Metodika dostupného sociálního bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci II., které jsou vázány na OP Z.
Termín pro předkládání projektových záměrů výzev je do 27. 7. 2018 do 13h. Text výzev je dostupný v sekci Aktuálně vyhlášené výzvy.