Příprava programového období 2021-2027

V rozklikávacím menu se dozvíte zásadní události, které sehráli významnou roli v přípravě nového programového období 2021-2027.

2019

Březen 2019

Byl vytvořen Projektový tým ITI jako neformální platformy pro sdílení informací z přípravy nového programového období 2021-2027 mezi aktéry vtaženými do řízení ITI. 

Duben-Září 2019

V průběhu dubna byli osloveni zástupci velkých měst, dopravních podniků, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů za účelem sběru strategických záměrů. Díky této aktivitě byla vytvořena prvotní databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci, kterou zástupci ITI zaslali dne 1. 8. 2019 na řídicí orgány operačních programů.

V červnu 2019 se uskutečnilo další jednání Projektového týmu ITI, který byl rozšířen o další zástupce velkých měst v aglomeraci.

Říjen-Prosinec 2019

V rámci tohoto období byl realizován dodatečný sběr strategických záměrů a aktualizace databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

V listopadu 2019 se uskutečnila jednání projektových skupin pro dopravu a ekonomiku s cílem získat bližší informace o přípravě strategických záměrů. Projektových skupin se zúčasnili zástupci UJEP, VŠB-TUO (Most), ČVUT (Děčín), ICUK, hospodářských komor, Ústeckého kraje a zástupci dopravních podniků ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

V prosinci 2019 bylo svoláno již třetí jednání Projektového týmu ITI, kterého se účastnili i zástupci Ústeckého kraje.

2020

Leden 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zaslalo aglomeracím první verzi Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR, které probíhalo na základě jednotné metodiky MMR. S ohledem na tento dokument došlo k výraznému rozšíření území aglomerace Ústecko-chomutovské aglomerace oproti  předešlému programovému období 2014-2020, konkrétně o město Litoměřice a okrajové oblasti na Děčínsku, Mostecku a Chomutovsku.

Za účelem přípravy programového období 2021-2027 a možnostech spolupráce, se uskutečnilo separátní jednání s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje a Okresními hospodářskými komorami.

Únor 2020

Za účelem přenosu informací a sdílení projektových záměrů pro nové programové období 2021-2027 se uskutečnilo jednání se zástupci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a městem Litoměřice.

Došlo k zaslání druhé verze databáze strategických záměrů na řídicí orgány operačních programů za ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

Březen-Květen 2020

V březnu 2020 bylo uskutečněno jednání se zástupci místních akčních skupin (MAS) a programu RE:START za účelem výměny informací ohledné programového období 2021-2027.

V rámci tohoto období bylo připravováno výběrového řízení na zpracovatele ISg ÚChA 2021+. V dubnu 2020 byl vybrán zpracovatel na veřejnou zakázku ISg ÚChA 2021+, a to konkrétně SPF Group, s.r.o. 

Ve spolupráci s Ústeckým krajem probíhal sběr projektů řešící důsledky pandemie COVID-19.

Červen-Září 2020

V červnu 2020 proběhlo jednání se zpracovatelem Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+) k diskuzi o integrovanosti a čtvrté jednání Projektového týmu ITI.

S ohledem na přípravu třetí verze databáze strategických záměrů jejich konkretizaci a prioritizaci, byla zahájena osobní jednání s partnery v aglomeraci (ÚK, ICUK, větší města, dopravní podniky, OHK aj.). V této souvislosti došlo i k oslovení menších měst, obcí a neziskových organizací v aglomeraci.

V září 2020 bylo uskutečněno druhé jednání se zpracovatelem ISg ÚChA 2021+ k diskuzi nad Analytickou částí ISg ÚChA 2021+.

2021

Bude doplněno

2022

Bude doplněno.

 

Archiv - Příprava programového období 2014-2020