Příprava programového období 2021-2027

2020

Březen-Květen 2020

V rámci tohoto období bylo připravováno výběrového řízení na zpracovatele Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021+ (ISg ÚChA 2021+). V dubnu 2020 byl vybrán zpracovatel na veřejnou zakázku ISg ÚChA 2021+ a to konkrétně SPF Group, s.r.o. 

V březnu 2020 došlo k jednání se zástupci Místních akčních skupin (MAS) a  programu RE:START za účelem výměny informací ohledné programového období 2021-2027.t

Ve spolupráci s Ústeckým krajem probíhal sběr projektů řešící důsledky koronaviru ve vazbě na realokace.

Únor 2020

Za účelem přenosu informací a sdílení projektových záměrů pro nové programového období 2021-2027 se uskutečnilo jednání se zástupci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a městem Litoměřice

Došlo k zaslání druhé verze databáze strategických záměrů na řídicí orgány operačních programů za ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

Leden 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zaslalo aglomeracím první verzi Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR, které probíhalo na základě jednotné metodiky MMR. S ohledem na tento dokument došlo k výraznému rozšíření území aglomerace Ústecko-chomutovské aglomerace oproti  předešlému programovému období 2014-2020, konkrétně o město Litoměřice a periferní oblasti na Děčínsku a Chomutovsku.

Za účelem přípravy programového období 2021-2027 a možnostech spolupráce, se uskutečnilo separátní jednání s KHK a OHK.

2019

Říjen-Prosinec 2019

V rámci tohoto období byl realizován dodatečný sběr strategických záměrů a aktualizace databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

V prosinci 2019 bylo svoláno již třetí jednání projektového týmu, kterého se účastnili i zástupci Ústeckého kraje.

V listopadu 2019 se uskutečnila jednání projektových skupin pro dopravu a ekonomiku s cílem získat bližší informace o přípravě strategických záměrů. Projektových skupin se zúčasnili zástupci UJEP, VŠB-TUO (Most), ČVUT (Děčín), ICUK, Hospodářských komor, Ústeckého kraje, města Teplice a zástupci dopravních podniků ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci.

Duben-Září 2019

V průběhu dubna došlo k oslovení zástupců velkých měst, dopravních podniků, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších subjektů za účelem sběru strategických záměrů. Díky této aktivitě byla vytvořena prvotní databáze strategických záměrů pro ITI Ústecko-chomutovskou aglomeraci, která byla 1. 8. 2019 zaslána na řídicí orgány operačních programů.

V červnu 2019 se uskutečnilo další jednání projektového týmu, kdy došlo k rozšíření neformální platformy o další zástupce velkých měst v aglomeraci.

Březen 2019

Došlo k vytvoření Projektového týmu ITI jako neformální platformy pro sdílení informací z přípravy nového programového období 2021-2027 mezi aktéry vtaženými do řízení ITI. 

 

Archiv přípravy programového období 2014-2020