Výzvy nositele ITI

 1. Podpora programu Asistence prevence kriminality
 2. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-Chomutovské aglomeraci
 3. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
 4. Metodika sociálního bydlení pro ústecko - chomutovskou aglomeraci
 5. Podpora ambulatních sociálních služeb pro osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách
 6. Předaplikační výzkum pro ITI
 7. SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru
 8. Podpora programu Asistence prevence kriminality II.
 9. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci II.
 10. Podpora vzniku sociálního bydlení
 11. Podpora vzniku chráněného bydlení
 12. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb
 13. Podpora vzniku infrastruktury soc. služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob
 14. Aktualizace - Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob II.
 15. Podpora aktivit vedoucích k zastavení růstu či eliminaci zadluženosti
 16. Podpora preventivních programů pro mládež ve věku 15 - 26 let.
 17. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Výzvy ZS ITI

 1. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob
 2. Podpora vzniku sociálního bydlení na území
 3. Podpora vzniku chráněného bydlení
 4. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb
 5. Podpora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu osob na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob
 6. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob

Navazující výzvy operačních programů