Systém výzev ITI 2014-2020

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI vypisuje tzv. výzvy pro předkládání projektových záměrů, do kterých žadatelé přihlásí svůj projektový záměr (ke stažení v záložce Dokumenty 2014-2020. Následně po konání pracovní skupiny a Řídicího výboru ITI, kdy ještě může dojít k úpravám projektového záměru, předkládají žadatelé projektovou žádost v monitorovacím systému MS2014+ do navazující výzvy Operačního programu (platí pro OP D, OP Z, OP VVV) nebo do výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI (platí pro IROP). Podrobnější informace, jak postupovat jsou k dispozici v záložce Jak podat projekty.

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě ITI pro předkládání projektových záměrů. O změně pravidel výzvy informuje prostřednictvím těchto webových stránek a na úředních deskách měst Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem.

Výzvy nositele ITI

 

Výzvy ZS ITI

 

Navazující výzvy operačních programů