Systém výzev ITI

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI vypisuje tzv. výzvy pro předkládání projektových záměrů, do kterých žadatelé přihlásí svůj projektový záměr (ke stažení v záložce Dokumenty). Následně po konání pracovní skupiny a Řídicího výboru ITI, kdy ještě může dojít k úpravám projektového záměru, předkládají žadatelé projektovou žádost v monitorovacím systému MS2014+ do navazující výzvy Operačního programu (platí pro OP D, OP Z, OP VVV) nebo do výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI (platí pro IROP). Podrobnější informace, jak postupovat jsou k dispozici v záložce Jak podat projekty.

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě ITI pro předkládání projektových záměrů. O změně pravidel výzvy informuje prostřednictvím těchto webových stránek a na úředních deskách měst Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem.

Výzvy nositele ITI

 

 

Výzvy ZS ITI

26. Podpora vzniku sociálního bydlení VII.

27. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb V.

Navazující výzvy operačních programů