Systém výzev ITI

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI vypisuje tzv. výzvy pro předkládání projektových záměrů, do kterých žadatelé přihlásí svůj projektový záměr (ke stažení v záložce Dokumenty). Následně po konání pracovní skupiny a Řídicího výboru ITI, kdy ještě může dojít k úpravám projektového záměru, předkládají žadatelé projektovou žádost v monitorovacím systému MS2014+ do navazující výzvy Operačního programu (platí pro OP D, OP Z, OP VVV) nebo do výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI (platí pro IROP). Podrobnější informace, jak postupovat jsou k dispozici v záložce Jak podat projekty.

Nositel ITI má možnost provádět změny ve výzvě ITI pro předkládání projektových záměrů. O změně pravidel výzvy informuje prostřednictvím těchto webových stránek a na úředních deskách měst Děčína, Chomutova, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem.

Výzvy nositele ITI

46. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - obce

47. Podpora vzniku sociálního bydlení V. - neziskové a církevní organizace

48. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb IV.

Výzvy ZS ITI

20. Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů

Navazující výzvy operačních programů