Příklad integrovaného řešení - zatraktivnění centra města pro cestovní ruch

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace zdrojů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace nástrojů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace žadatelů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace připravenosti