Příklad integrovaného řešení - zatraktivnění centra města pro cestovní ruch

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace zdrojů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace nástrojů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace žadatelů

 

Příklad integrovaného řešení - kombinace připravenosti

 

Konkrétní integrovaná řešení jsou propsána do Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, která je zveřejněna v sekci Dokumenty 2021-2027.